Internetowy hazard w Finlandii i Grecji

Nowa koalicja rządowa w Finlandii zapowiedziała zaostrzenie prawa hazardowego dotyczącego zagranicznych operatorów świadczących usługi w internecie. Spodziewane zmiany z pewnością

wpłyną korzystnie na funkcjonowanie państwowych firm oferujących gry hazardowe. Nie znamy dokładnych planów rządu, ale przedstawiciele RAY – państwowej firmy hazardowej, twierdzą, że wśród możliwych rozwiązań znajdują się: blokownie internetu, ograniczenie reklam, czy nawet ingerencja w transakcje finansowe zawierane z nielegalnymi zagranicznymi firmami. Wprowadzanie tych zmian nie będzie jednak łatwe, bowiem wymaga to sporo czasu i pracy, a dodatkowo zagraniczni operatorzy mogą podjąć kroki prawne wobec rządu Finlandii, gdyż określenie firmy mianem nielegalnej, nie jest do końca prawnie sprecyzowane.

Fiński rząd planuje wprowadzenie zmian, mimo negatywnej opinii ekspertów rynku hazardowego, którzy jasno wypowiedzieli się, że ograniczenie konkurencji nie wpłynie pozytywnie na rynek hazardowy. Spowoduje to zahamowanie rozwoju tego rynku oraz spowoduje, że fińscy gracze nie będą mieli dostępu do najkorzystniejszych kursów i ofert.

Sprawą zmian w greckim prawie hazardowym zajęła się Komisja Europejska i wyraziła głębokie zaniepokojenie rozbieżnością planowanych zmian od przepisów prawa unijnego. Komisja Europejska zakwestionowała te same przepisy, które już wcześniej w wątpliwość poddała European Gambling and Betting Association (EGBA). Chodzi między innymi o przepisy zmuszające operatorów posiadających licencję wydaną w UE do otwarcia działalności w Grecji oraz do posiadania gwarancji bankowych od greckiego banku, ograniczenie ilości licencji, wprowadzenie obowiązku wpłacenia minimalnej kaucji przez firmy aplikujące o licencję oraz ograniczenie ilości przelewów do lokalnych banków. Proponowane prawo posiada także wiele innych niedoskonałości, nie określa chociażby jakie gry mogą oferować firmy, które otrzymają licencję. Swoją negatywną opinię o proponowanych zmianach w prawie greckim wyraziła także maltańska organizacja ds. hazardu.

Komisja Europejska otrzymała od Grecji propozycję nowego prawa 5 kwietnia. Po zapoznaniu się z projektem ustawy i przedstawieniu swoich wątpliwości, KE zablokowała wprowadzenie w życie nowej ustawy do 8 sierpnia. Do tego czasu Grecja powinna ustosunkować się do zgłoszonych przez Komisję wątpliwości. Jeżeli Grecja mimo wszystko zdecyduje się na wprowadzenie ustawy w życie, może spodziewać się podjęcia kroków prawnych przez Komisję Europejską.